Bij kredietverlening staat en valt alles bij de combinatie van kredietverleden en inkomen. Geldverstrekkers zijn immers verplicht het kredietverleden van een aanvrager van een krediet te toetsen bij het BKR. Daarnaast willen geldverstrekkers zekerheid dat de potentiële geldnemer de lening kan terugbetalen. Deze zekerheid vloeit voort uit de inkomenspositie en de zekerheid hieromtrent van de potentiële geldnemer.

 

 

Werk en Inkomen

Een vaste baan, voldoende inkomen en een gunstig uitgavenpatroon zijn de drie basiselementen die bij kredietverstrekking worden gehanteerd. Als een potentiële geldnemer namelijk geen financiële ruimte in zijn begroting heeft om de rente over de lening en de aflossing van de lening te betalen, is op voorhand al duidelijk dat de potentiële geldnemer in de problemen komt. En dat mag nooit de bedoeling zijn.

 

Wanneer de potentiële geldnemer een laag inkomen heeft, kan hij dit opkrikken door bijvoorbeeld een (extra) parttime bijbaantje te zoeken. Ook zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om vanuit huis een extra inkomen op te bouwen. Dit extra inkomen zal wanneer dit 'standvastig' is en dus zeker dat het maandelijks of wekelijks binnenkomt, meegenomen kunnen worden bij de aanvraag van de lening. Maar hier zal dus eerst iets voor moeten worden gedaan.

 

 

Kredietverleden

Ook het kredietverleden is zoals vermeld bepalend bij het aanvragen van een krediet (of hypotheek). Wanneer u een negatief BKR verleden heeft, bent u aangewezen op minileningen en flitskredieten, dit zijn de kleine kredietvarianten met een korte looptijd.

 

Wanneer u echter geen BKR verleden heeft (omdat u nog nooit een lening heeft afgesloten) kan dit voor een geldverstrekker ook een reden zijn af te wijken van de maximale verstrekking. U zult dus moeten gaan aantonen dat u kredietwaardig bent én uw afspraken na kunt komen. Dat doet u door leningen die u afsluit op tijd terug te betalen. Op deze manier ziet de toekomstige potentiële geldverstrekker dat u te vertrouwen bent.

 

Het is altijd verstandig uw leningen en abonnementen netjes af te betalen. Dit zal in toekomstige tijden - met name door de roerige economische tijden waarin wij ons nu bevinden - steeds belangrijker worden. Uw profiel bij het BKR wordt belangrijker en zal naast de registraties nog verder gaan meespelen bij de bepaling van de toe- of afwijzing van uw krediet.