Doorlopende kredieten en persoonlijke leningen bedoeld voor consumptieve doeleinden zijn niet fiscaal aftrekbaar. U mag alleen belasting aftrekken wanneer de lening wordt gebruikt voor onderhoud of verbouwing van uw woning. Daarbij geldt tevens dat hypotheken afgesloten vanaf 2013 annuïtair worden afgelost. Wanneer het aflossen in de hypotheek wordt uitgesteld, zoals bij de aflossingsvrije hypotheek, kan voor nieuwe hypotheken geen hypotheekrenteaftrek worden aangevraagd.

 

Voor de hypotheekrenteaftrek geldt tevens de voorwaarde dat de woning uw hoofdverblijf is. Ook moet u een inkomen hebben waarover loonheffing en inkomensbelasting wordt betaald. In uitzonderlijke gevallen kunt u voor een tweede woning hypotheekrenteaftrek aanvragen. Het moet dan zo zijn dat uw nieuwe woning in aanbouw is of uw oude woning in de verkoop staat. Het gaat dan altijd om perioden tussen twee woningen in.

 

De hypotheekrenteaftrek kunt u aanvragen via de website van de belastingdienst. De aftrek wordt op de vijftiende van de maand op uw rekening gestort. Het is een goed plan om een hypotheekadviseur te vragen om hulp bij het aanvragen van de hypotheekrenteaftrek. Een foutje is immers snel gemaakt, is in uw nadeel en kan u zelfs een boete van de belastingdienst opleveren.