Het consumentenkrediet verschilt wezenlijk van de hypothecaire lening. Een consumentenkrediet wordt voor andere zaken gebruikt dan voor de financiering van de aankoop van een onroerend goed. Te denken valt aan een krediet voor de aankoop van huishoudelijke apparatuur of het lenen van geld voor een huwelijksreis.

 

Regelgeving rond de consumentenkredieten wordt bepaald op Europees niveau. De geldverstrekker dient zich aan een aantal regels te houden. Deze regels zijn er om de consument te beschermen tegen de risico's die geld lenen met zich meebrengt. De regels gelden voor alle vormen van het consumentenkrediet, waaronder het flitskrediet. Flitskredieten zijn leningen voor een klein bedrag met een korte looptijd.

 

Geldverstrekkers moeten zich aan de regelgeving rond het consumentenkrediet houden. Zo moeten geldverstrekkers in hun reclames altijd het hoogste rentepercentage noemen. De geldverstrekker zal de consument bij het verstrekken van een lening altijd van bepaalde standaardinformatie op de hoogte brengen. Gebeurt dit niet of doet de geldverstrekker dit veel te laat, dan kan de geldverstrekker op het matje worden geroepen. Hij handelt dan in strijd met de wet OHP (Wet Oneerlijke Handelspraktijken).

 

 

Soorten van het consumentenkrediet

Van het consumentenkrediet bestaan verschillende soorten. Zo is er het krediet op afbetaling, Daarbij leent de consument een bedrag voor een afgesproken tijd. Maandelijks vindt aflossing van de lening plaats. Een verkoop op afbetaling betekent dat de consument iets koopt (bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat) en in termijnen afbetaalt.

 

Ook leasing of financieringshuur is een vorm van het consumentenkrediet. De consument huurt daarbij een roerend goed zoals een auto of een bedrijfsmiddel. Aan het einde van de looptijd krijgt de consument de mogelijkheid om het roerend goed te kopen.

 

Een andere vorm is de zogenaamde kredietopening. U kunt met een kredietopening bij winkelketens of postorderbedrijven beschikken over een bepaald bedrag waarmee u aankopen kunt doen. Aan dit bedrag zit een maximum. Dit maximum heet het kredietlimiet.

 

Wanneer u ook daadwerkelijk geld van de kredietopening uitgeeft, dan zult u dit uitgegeven bedrag in termijnen moeten terugbetalen samen met de interest over dit bedrag.