De achterstelling van een lening heeft met name betrekking op de volgorde die de geldverstrekkers innemen in geval van faillissement. Het hypotheekrecht bijvoorbeeld bepaalt dat de hypotheeknemer een voorkeurspositie heeft in het faillissement. Net als de belastingdienst overigens. De houder van de achtergestelde lening heeft dit ook een positie. Deze positie is alleen tegengesteld aan de hypotheekhouder en de belastingdienst; hij komt pas aan bod wanneer alle anderen al zijn geweest.

 

Om voldoende rechtsgrond te hebben is het verstandig de achtergestelde lening op te laten stellen en in te laten schrijven door een notaris. Wanneer de achtergestelde lening per notariële akte is opgemaakt zal een curator die belast is met het faillissement de leningovereenkomst zonder pardon in het faillissement meenemen. Waarbij overeenkomsten die slechts op papier zijn overeengekomen nog wel eens vragen kunnen opleveren.

 

Om te zorgen dat een geldlening geen verkapte vorm van schenking is zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan deze lening. Zo moet de in rekening te brengen rente binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Geen van beide partijen mag door een te lage of een te hoge voordeel verkrijgen.

 

Het maakt de achtergestelde lening tot een interessante leningvorm om familievermogen enerzijds over te dragen en anderzijds het periodiek pensioeninkomen van bijvoorbeeld ouders of grootouders te verbeteren. Deze voor van estate planning kan het beste worden besproken met een financieel planner of zelfs een estate planner. De financiële en fiscale wereld is interessant en biedt voldoende mogelijkheden. Het is echter wel een complexe wereld die als zodanig moet worden bekeken.