Voordat u een lening krijgt zult u eerst een lening offerte aan moeten vragen. In deze leningofferte staan de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt maar ook de afspraken die u maakt met de geldverstrekker. De afspraken die worden gemaakt in de offerte zijn voor beide partijen bindend. Wel staat er in de leningofferte een onderdeel met financieringsvoorbehouden. Dit zijn voorbehouden waaronder de geldverstrekker mag afwijken van het geoffreerde. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer blijkt dat de geldnemer in plaats van een vaste aanstelling en tijdelijk contract heeft.

 

Wanneer de geldverstrekker de getekende en door de geldnemer geakkodeerde offerte en de noodzakelijke financieringsvoorbehouden heeft ontvangen kan deze overgaan tot acceptatie en het afgeven van het finaal akkoord. Dit finaal akkoord is nodig om het geld over te kunnen maken naar de geldnemer.

 

Wanneer u direct een lening offerte aan wilt vragen is het verstandig dat u al het nodige voorwerk verricht. U zult namelijk een aantal documenten moeten bijvoegen bij de getekende offerte. Zo is het van belang dat u een gewaarmerkt kopie van uw legitimatiebewijs bijvoegt (denk erom: een rijbewijs is geen legitimatiebewijs). Daarnaast zult u uw inkomen moeten aantonen. Dat kunt u doen aan de hand van een werkgeversverklaring waarop staat vermeld wie u bent en wat u verdient. Deze werkgeversverklaring moet overeenkomen met ten minste twee loonstroken van de twee afgelopen maanden en de loonbijschrijving op uw bank of girorekening van de afgelopen twee maanden. Deze informatie zorgt ervoor dat de geldverstrekker een inschatting kan maken dat u degene bent die u zegt dat u bent én dat u voldoende inkomen verdient om de lening ook weer terug te betalen.

 

Het aanvragen van een lening offerte kan wanneer u haast heeft bij een van onze partners. Zij zijn gespecialiseerd in het vliegensvlug in orde maken van uw aanvraag. Bedenkt u zich van tevoren goed wat het is dat u exact wilt en welke voorwaarden voor u belangrijk zijn bij het afsluiten van een krediet. Realiseert u zich goed dat geld lenen geld kost en dat u de lening of het krediet dat u afsluit in de toekomst ook weer moet gaan aflossen.