Het opvragen van rentetarieven kan zowel bij een bank, als bij een tussenpersoon. Ook staan de meeste rentetarieven ook op internet, in de kranten en op teletekst vermeld. De consument kan dus alle kanten op wanneer hij op zoek is naar rentetarieven.

 

Naast rente wordt de maandlast die betaalt moet worden voor het andere deel bepaalt door de keuze van aflossingsmethodiek. Zowel leningen als hypotheken moeten worden terugbetaalt en hiervoor zijn een groot aantal methoden beschikbaar.

 

Omdat de hypotheek in Nederland vanuit de overheid onder bepaalde omstandigheden een fiscaal voordeel oplevert, zijn voor deze leningvorm bepaalde aflossingsconstructies bedacht. Deze aflossingsconstructies zijn bedoelt om maximaal voordeel te behalen bij de gunstige maatregelen die de overheid heeft bedacht.

 

Voor consumptieve kredieten geldt geen stimuleringsmaatregel en zal zo spoedig mogelijk moeten worden afgelost. Met iedere aflossingstermijn wordt de lening lager.

 

De tarieven voor een hypotheek zijn over het algemeen lager dan de tarieven voor een (consumptieve) lening. Dit heeft alles te maken met het risico dat de geldverstrekker loopt in geval de lening niet kan worden afgelost. De lening noemt men ook wel een blanco krediet omdat er geen sprake is van een onderpand wat in geval van aflossingsproblemen kan worden overgedragen. Bij een hypotheek ligt dit anders. Het hypotheekrecht bepaalt dat de hypotheekbank in geval van achterstand het eerste recht op de woning krijgt. Dit verlaagd risico zorgt voor aantrekkelijke rentetarieven.