U kunt de rente bij een persoonlijke lening berekenen wanneer u weet wat de hoogte van de lening is, wat u per maand moet betalen inclusief rente en wat de looptijd in maanden is. Soms kunt u ook een 2de hypotheek afsluiten met uw woning als onderpand wanneer u in een koopwoning met overwaarde woont. U kunt de 2de hypotheek consumptief gebruiken maar ook gebruiken voor verbouwingen aan de woning. In dat geval is de rente fiscaal aftrekbaar.

 

Bij een doorlopend krediet heeft u te maken met variabele rente. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Omdat van tevoren niet duidelijk is hoeveel de consument zal opnemen en wanneer de lening is afgelost is het een onmogelijke opgave om de rente bij het doorlopend krediet te berekenen.

 

Wilt u van een hypotheek de bruto rente op maandbasis berekenen, dan kunt u dit doen door de jaarlijkse effectieve hypotheekrente te delen door het aantal maanden dat in dat jaar hypotheekrente wordt betaald. U kunt na inachtneming van het eigenwoningforfait uw belastingtarief in mindering brengen op de bruto rente op maandbasis om de netto rente op maandbasis te berekenen.