Hoe rente wordt bepaald

Om geld uit te kunnen lenen moet er sprake zijn van spaarders. Wanneer een spaarder geld stort op zijn spaarrekening komt er voor de bank geld beschikbaar om uit te lenen. Om de spaarders te belonen voor het beschikbaar stellen van geld ontvangen ze rente, de zogenaamde spaarrente. Deze rente wordt uitbetaald uit de rente die een geldlener op zijn beurt weer over een lening betaalt. Maar de bank zelf zal ook winst moeten maken. Daarom is de rente die de bank hanteert over een lening altijd hoger dan de spaarrente. De bank moet daarbij een spaarrente hanteren die aantrekkelijk is voor spaarders, maar die ook weer niet zo hoog is dat het resultaat een onaantrekkelijk hoge rente is voor leningen. De bank zal dus op een verstandige manier de rente moeten bepalen.

 

Daarnaast kan de bank voor een individuele geldlener een hogere rente hanteren wanneer er sprake is van veel risico. Lager wordt het risico wanneer iemand een onderpand heeft. In het uiterste geval kan de bank het onderpand verkopen en op die manier het geld terugkrijgen. Dit gebeurt wanneer een consument niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen.

 

 

Rente berekenen

Het berekenen van de rente voor een lening is niet in alle gevallen eenvoudig. Zeer eenvoudig is het bij een persoonlijke lening of lening op afbetaling. Hier wordt een vaste rente gehanteerd en weet de consument van te voren wat er betaald moet worden over hoeveel termijnen. Online kunt u bij diverse leningadvieswebsites de rente berekenen bij een gegeven leenbedrag, het maandbedrag en het aantal termijnen van de aflossing.

 

Bijna onmogelijk wordt het om de rente over een doorlopend krediet te berekenen. Er is bij het doorlopend krediet sprake van variabele rente. Ook hoeft een consument niet al het geld op te nemen en betaalt hij alleen rente over het opgenomen bedrag. Op internet is de theoretische looptijd van een doorlopend krediet te berekenen. Dit is de looptijd onder bepaalde omstandigheden.

 

De rente bij een hypotheek is doorgaans lager dan de rente bij een consumptieve lening. De aanwezigheid van het onderpand zorgt ervoor dat de bank minder risico loopt dan bij een consumptieve lening. Dit vertaalt zich naar een lagere rente. Een hypotheekadviseur kan u ondersteunen bij het berekenen van de rente.