Rente berekenen persoonlijke lening en doorlopend krediet

Het berekenen van de rente bij een persoonlijke lening is het eenvoudigst. Er is sprake van een vaste rente en een vaste looptijd. Voor de het berekenen van de rente bij een persoonlijke lening heeft u de volgende gegevens nodig: het leenbedrag, het aantal termijnen waarin u moet terugbetalen en hoeveel u per termijn moet betalen.

 

Bij het doorlopend krediet is het berekenen van de rente niet eenvoudig. Er wordt immers alleen rente betaald over het opgenomen bedrag en van tevoren is niet vast te stellen hoeveel geld u daadwerkelijk opneemt. Tevens is de looptijd van het doorlopend krediet flexibel.

 

Als u een woningbezitter bent en uw huis heeft overwaarde dan kunt u een 2de hypotheek afsluiten. Deze 2de hypotheek kan consumptief gebruikt worden. Stopt u de 2de hypotheek weer in de woning dan kunt u eventueel gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

 

 

Rente berekenen hypothecaire lening

Wanneer u de de effectieve jaarlijkse rente te delen door het aantal maanden dat in dat jaar aan rente wordt betaald krijgt u de maandelijkse bruto hypotheekrente. Rekening houdend met het eigenwoningforfait kunt u daarna uw eigen belastingtarief hierop in mindering brengen om de netto rente te berekenen.