In eerste instantie kunt u een privé lening bij een particulier afsluiten. Dit kan een bekende of familielid van u zijn. Dit wordt ook wel onderhands lenen genoemd. Afspraken over de lening moeten worden opgenomen in een leenovereenkomst. In de leenovereenkomst moeten de volgende zaken worden vastgelegd: de betrokken partijen, het leenbedrag, begin- en einddatum van de privé lening, of er sprake is van rente en of deze variabel of vast is, betalingswijze en termijnbedrag. Ook moet er in de leenovereenkomst beschreven staan welke stappen worden ondernomen bij te laat betalen of bij een meningsverschil.

 

Een privé lening die particulier wordt afgesloten kan voordeliger zijn dan een lening bij een bank. Er kunnen namelijk afspraken worden gemaakt over de looptijd en de rente. Als er onderhandelingsruimte is geeft dat enige flexibiliteit. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om particulier geld te lenen. In dat geval zult u toch bij de bank moeten aankloppen.

 

Banken bieden leningen aan die voor privé doeleinden gebruikt kunnen worden. Dit is in de vorm van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Wilt u de lening inzetten voor de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan bestaat er vaak ook de mogelijkheid voor verkoop op afbetaling. Daarbij koopt u een product en betaalt u het in termijnen af.