Een particuliere lening wordt vaak aangegaan omdat een geldlener niet bij een bank kan of wil lenen. In sommige gevallen kan dit komen door een negatieve BKR codering, maar vaak kan een particuliere lening ook veel aantrekkelijker zijn dan een lening bij een bank. Bij de particuliere lening of onderhandse lening kunnen de betrokken partijen namelijk afspreken hoeveel er wordt geleend, wat de rente is, of er een vaste of variabele rente is en wat de maatregelen zijn bij een meningsverschil of het niet voldoen van de betalingsverplichting.

 

Deze afspraken moeten wel schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamde leenovereenkomst. Hierin staan de afspraken met betrekking tot de lening. Zo staat in de leenovereenkomst wie de betrokken partijen zijn, wat de begindatum van de lening is, wat de rente en rentevorm (vast of variabel) is, hoeveel er wordt betaald in hoeveel termijnen, wat de betalingswijze is en wat de maatregelen zijn bij een meningsverschil en te laat of niet betalen.

 

Het kan interessant zijn om de leenovereenkomst bij een notaris te laten bekrachtigen. Het is niet wettelijk verplicht, maar wanneer er een conflict ontstaat en er een gang naar de rechter nodig is, dan kan de bekrachtiging bij de notaris wel zekerheid bieden. Houd hierbij wel rekening met notariskosten.

 

Of een particuliere lening voor u verstandig is, is een persoonlijke kwestie. Wellicht heeft u momenteel een lening bij een bank en kunt u particulier een renteloze lening aangaan. Wanneer u dit geld gebruikt om de lening bij de bank in één keer af te lossen dan zult u uiteindelijk veel voordeliger uit zijn. Wilt u de particuliere lening afsluiten omdat u door hoge schulden niet meer bij een bank kunt lenen? Dan kunt u bij uzelf te rade gaan of nog meer geld lenen wel een oplossing is voor de financiële problemen.

 

Online zijn er veel sites waar particuliere leningen worden aangeboden. Wees hierbij op uw hoede. Ga alleen in zee met professionele partijen waarmee duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Regelmatig duiken er gedupeerden op op de televisie die vooraf een groot geldbedrag moesten betalen voor een lening. Betaal nooit van te voren een bemiddelingsvergoeding, maar spreek van te voren een eventueel uurtarief af. Zo weten alle betrokken partijen waar ze aan toe zijn en komt u niet voor verrassingen te staan.