Bij particulier lenen leent u van een particulier en niet bij een bank. Deze particulier kan een familielid of kennis zijn. Een groot voordeel van particulier lenen is dat er in veel gevallen te onderhandelen is over de rente en het termijnbedrag. Particulier lenen is een goed alternatief voor mensen die door een negatieve BKR codering of een andere reden niet bij een reguliere bank terecht kunnen. Particulier lenen wordt dikwijls ook onderhands lenen genoemd.

 

Op internet zijn er diverse websites waar partijen particuliere of onderhandse leningen aanbieden. Belangrijk hierbij is om goed uit te zoeken met welke partij u te maken krijgt als u een dergelijke lening afsluit. Betaal nooit van tevoren grote bedragen om de lening af te kunnen sluiten. Kunt u niet bij een reguliere bank terecht, kijk dan ook eens of het afsluiten van een sociale lening een optie is.

 

 

Leenovereenkomst

Bij het particulier lenen moeten de beide partijen een leenovereenkomst ondertekenen. In de leenovereenkomst staat wie de betrokken partijen zijn en hoeveel geld er wordt geleend. Daarnaast staat ook de aanvangsdatum van de lening vermeld in de leenovereenkomst. Ook moet er duidelijk zijn over of er rente wordt berekend en zo ja, hoe hoog deze rente is. Er moet worden beschreven of het gaat om een vaste of variabele rente. Ook moeten het aantal termijnen en het termijnbedrag worden vermeld. Wanneer er niet op tijd wordt betaald of er ontstaat een meningsverschil, dan moet er in de leenovereenkomst vastgelegd worden welke stappen er ondernomen moeten worden. Ook moet er in de leenovereenkomst opgenomen zijn of vervroegd aflossen mogelijk is en onder welke voorwaarden.