Particulier geld lenen kan in sommige gevallen gunstiger zijn dan lenen bij een bank. Men kan immers onderling gunstige afspraken maken en opnemen in de leenovereenkomst. Soms is er sprake van een renteloze lening onder familieleden. Maar particulier geld lenen kan ook een alternatief zijn voor iemand die door een negatieve BKR registratie of om een andere reden niet bij de bank kan aankloppen voor een lening.

 

Op internet worden op allerlei plekken particuliere leningen aangeboden. U dient daarmee erg voorzichtig te zijn. Er zijn beslist partijen die betrouwbaar zijn en die bemiddelen tussen partijen. Betaal geen grote bedragen om de lening te kunnen krijgen. Dit duidt er vaak op dat het geen zuivere koffie is. Kunt u geen lening bij de reguliere bank krijgen door een negatieve BKR registratie en wilt u daarom particulier geld lenen, kijkt dan ook eens of de sociale lening een alternatief is.

 

 

Particulier geld lenen en de leenovereenkomst

Er moet te allen tijde een leenovereenkomst worden opgesteld en door beide partijen worden ondertekend. Men kan ervoor kiezen om de leenovereenkomst te laten bekrachtigen bij de notaris. In de leenovereenkomst moet in eerste instantie staan wie de betrokken partijen zijn en hoeveel geld er wordt geleend. Daarnaast moet er in de leenovereenkomst staan wat de ingangsdatum van de particuliere lening is, hoe er wordt betaald en op welke manier er wordt betaald. Verder staat in het leenovereenkomst wat de rente is en of het gaat om een vaste of een variabele rente. Ook moet er in het leenovereenkomst staan of vervroegd aflossen mogelijk is en wat te voorwaarden hiervoor zijn. Tenslotte moet er beschreven staan wat de stappen zijn bij een meningsverschil en wat de maatregelen zijn wanneer er niet of te laat wordt betaald.