Het BKR registreert het betalingsgedrag van natuurlijke personen in Nederland. Dit betalingsgedrag heeft voornamelijk betrekking op leningen, kredieten en in sommige gevallen abonnementen. Het BKR is slechts een uitvoerend verlengstuk van de aanbieder van de lening, het krediet of abonnement. Van rechtswege zijn deze partijen verplicht een registratie op te geven voor de lening of het krediet. Hier kan het BKR zelf vrij weinig aan veranderen.

 

Omdat het BKR zoals hierboven beschreven slechts een uitvoerend (administratief) verlengstuk van de aanbieder is, neemt zij geen standpunt in met betrekking tot de (on)volledigheid of (on)juistheid van de registratie. Het BKR voert simpelweg uit wat de aanbieder haar opdraagt. Wanneer er dus feitelijke onjuistheden in uw profiel zijn opgenomen, is het beter contact op te nemen met de aanbieder en deze te overtuigen van de onjuistheden dan dat het BKR hier iets mee kan doen. Zelfs wanneer een en ander door de Rechtbank wordt behandelt en u in het gelijk wordt gesteld zal nog steeds de aanbieder het BKR moeten informeren over het doorhalen van de BKR registratie. Een procedure die op zich niet ingewikkeld is, maar die door vooral onwetendheid vaak verkeerd wordt uitgevoerd.

 

 

Waarom is dit zo belangrijk?

Het BKR kent een verschil tussen de registratie en de codering. De registratie wil zeggen dat u bekend bent. Dit is geen enkel probleem en kan zelfs een voordeel zijn. De codering daarentegen is een ander verhaal. De codering wordt opgelegd wanneer betalingsachterstanden zijn ontstaan, wanneer een faillissement heeft opgetreden of wanneer de deurwaarder is ingeschakeld om de debiteur te dwingen tot betaling. Vanzelfsprekend zijn dit bij het inschatten van het risico voor een nieuwe lening belangrijke zaken.

 

 

Afwijzingen

Wanneer toch een lening nodig is terwijl in het verleden een BKR codering achter de naam terecht is gekomen ontstaat een probleem. Reguliere banken die opereren binnen de Nederlandse grenzen zijn gehouden aan regels met betrekking tot het voorkomen van o.a. overcreditering. Dit wil zeggen dat de banken en financieringsmaatschappijen de consument door het verstrekken van een (te hoge) lening niet in de problemen mogen brengen. Het BKR speelt in dit proces een belangrijke rol. Over het algemeen geldt dat indien er sprake is van een achterstandscodering (of een zwaardere codering) dat u bij de reguliere geldverstrekkers - zolang de achterstandscodering geregistreerd staat - niet in aanmerking komt voor een nieuwe lening.

 

 

Oplossingen

Heeft u een BKR registratie en wilt u toch geld lenen dan zijn er een aantal mogelijkheden. Zo bestaat de meest simpele vorm van verpanding. De bank van lening als onderdeel van de Gemeente biedt de mogelijkheid waardevolle zaken in onderpand te geven in ruil voor een kortlopende lening. Kijk in de Gouden Gids onder Gemeentelijke Kredietbank en vraag naar De bank van lening voor verdere informatie hieromtrent. Niet iedere Gemeente heeft toegang tot De bank van lening.

 

Een andere mogelijkheid is het flitskrediet of de minilening. Deze kortlopende kredieten voor bedragen tot € 750,- staan momenteel ter discussie. Dit heeft te maken met de hoge kosten en de snelle inschakeling van dwingende incassomaatregelen wanneer niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

 

De Gemeentelijke Kredietbank heeft verschillende sociale kredietvormen die kunnen worden ingezet om schulden te saneren. Dit gaat in samenwerking en in samenspraak met een schuldhulpverlener met als doel dat de situatie in de toekomst voorkomen kan worden.

 

 

Buitenlandse kredietverstrekkers

Regelmatig zien buitenlandse (in veel gevallen dubieuze) kredietverstrekkers mogelijkheden in de Nederlandse markt. Het verschil tussen de Nederlandse en buitenlandse kredietmarkt is echter aanzienlijk. In het buitenland is het veelal normaal een vergoeding te betalen om klant te mogen worden bij een bepaalde bank. De kosten voor betalingsverkeer zijn hoger en in bekende gevallen is zelfs een introductie en referentie van een bestaande bankklant vergezeld van een 'letter of good standing' van uw eigen Nederlandse bank noodzakelijk om klant te worden. En dat laatste is bij BKR klanten een probleem. De bank kan en mag niet verklaren dat er geen vuiltje aan de lucht is bij klanten met een BKR verleden. Deze kredietvorm valt dus eigenlijk af wanneer lenen met BKR de bedoeling is.

 

 

Particuliere kredietverstrekkers

Particuliere kredietverstrekkers rukken steeds vaker op. De lage creditrente op de bankrekening die banken momenteel vergoeden. Het imago van de banken en de gedachte om een bijdrage te leveren aan de samenleving kunnen voor particulieren een reden zijn zich op de markt van particuliere consumentenfinanciering te begeven.

 

Het nadeel hiervan is dat deze markt niet gereguleerd is. Er bestaan dus geen regels. Zolang de wetgeving maar niet wordt overtreden, kan de particuliere kredietverstrekker dus eigenlijk doen wat hij wil. De vraag is in hoeverre dat wenselijk is voor mensen die in een BKR situatie terecht zijn gekomen.

 

 

Lenen zonder BKR via internet

Een markt die de laatste tien jaren ver is gevorderd is de markt van lenen zonder BKR via internet. Het is lastig de goeden van de kwaden te onderscheiden. Het is tegenwoordig namelijk heel erg simpel een website in elkaar te klussen en hierop te vermelden wat u wilt lezen. Ongeacht of de waarheid wordt gesproken of niet.

 

Het meest lastige bij lenen zonder BKR via internet is dat de overheid zelf heeft bepaalt dat tussenpersonen vanaf 2013 niet meer betaalt worden uit de provisie die banken en verzekeraars betalen, maar dat sprake gaat worden van een situatie waar de consument een factuur ontvangt voor de bewezen diensten. Op de leningmarkt zal dit bijdragen aan een wildgroei aan partijen die leningen en krediet aanbieden waar tegelijkertijd een rekening voor wordt gepresenteerd.

 

Hoe dit te onderscheiden is lastig. Een manier om de credibiliteit van een leenbedrijf te onderzoeken is na te gaan of deze staat ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiele Markten (www.afm.nl) en door contact op te nemen met het platform opgelicht op internet. Beiden kunnen u van informatie voorzien maar zullen nimmer een advies geven.