De lening op afbetaling wordt aangevraagd bij een bank. Een bank stelt meestal bepaalde voorwaarden . De consument mag de schuld vervolgens in gedeelten terugbetalen. Meestal spreekt men af dat men een bepaald aantal maanden een vast bedrag terugbetaalt.

 

Een lening op afbetaling wordt meestal gebruikt voor consumptieve doeleinden. Men gebruikt de lening op afbetaling bijvoorbeeld om een roerend goed aan te schaffen, zoals een auto of een huishoudelijk apparaat. De meest voorkomende vorm van de lening op afbetaling is de persoonlijke lening. Een consument leent een bepaald bedrag van de bank en moet dit bedrag in een van te voren bepaald aantal termijnen afbetalen.

 

Een andere leenvorm is het doorlopend krediet. Hierbij is er sprake van een maximum bedrag wat men op kan nemen, het zogenaamde kredietlimiet. De consument is niet verplicht om het gehele bedrag op te nemen en betaalt alleen maar rente over het opgenomen bedrag.

 

Een andere leenvorm is particulier lenen. Daarbij leen je buiten de geldverstrekkers om, bijvoorbeeld bij een vriend of familielid. Je stelt samen een contract op en maakt afspraken over de rente en de looptijd. Dit wordt ook wel een onderhandse lening genoemd.

 

Een speciale vorm van lenen op afbetaling is het kopen op afbetaling. De consument koop daarbij een product, bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, en betaalt in termijnen.