Er zijn verschillende situaties waarin iemand niet bij de reguliere bank kan aankloppen voor het afsluiten van een lening. Bijvoorbeeld wanneer iemand een negatieve BKR codering heeft, niet de Nederlandse nationaliteit heeft of als iemand op basis van inkomen of het ontbreken van een vast contract niet bij een bank kan aankloppen.

 

 

Particulier geld lenen

Een alternatief voor lenen bij de bank is particulier of onderhands geld lenen. Daarbij leent u bij een familielid of kennis. Een groot voordeel van particulier geld lenen is dat u enigszins kunt onderhandelen over de rente, termijnbedrag en looptijd. Er kan ook sprake zijn van een renteloze lening. Men leent dan belangenloos aan een ander. Let erop dat u bij particulier geld lenen de afspraken over de lening vastlegt in een leenovereenkomst.

 

De leenovereenkomst bij particulier geld lenen moet de volgende zaken bevatten:

 

  • Wie zijn de betrokken partijen?
  • Wat is de ingangsdatum van de lening?
  • Hoeveel geld is wordt geleend?
  • Is er sprake van rente? Zo ja, vast of variabele rente?
  • Wat is de looptijd van de lening? En wat het termijnbedrag?
  • Is vervroegd aflossen mogelijk? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
  • Wat zijn de maatregelen bij niet op tijd betalen?
  • Wat zijn de te nemen stappen bij een meningsverschil?

 

 

Sociale lening

In sommige gevallen kunt u ook bij de Sociale Banken Nederland (SBN) terecht. De SBN is een samenwerking van verschillende lokale kredietbanken zonder winstoogmerk. De SBN was vroeger ook wel bekend als de stadsbank. Mensen die niet bij een reguliere bank terecht kunnen, kunnen proberen een sociale lening af te sluiten bij de SBN.