De bankencrisis en de devaluatie van het vertrouwen in de gehele financiële sector zorgt ervoor dat steeds vaker wordt gekeken naar alternatieven voor de reguliere geldverstrekking. Zo zijn er steeds meer particuliere initiatieven ontstaan en wordt crowdfunding steeds vaker gezien als een serieus antwoord op een financieringsvraag. Hoewel crowdfunding over het algemeen zakelijk wordt toegepast, groeit deze methode ook in de particuliere financieringskringen.

 

 

Crowdfunding als nieuwe particuliere financieringsmethode

Bij crowdfunding wordt gebruik gemaakt van een "groep" mensen, een crowd, die gezamenlijk een totale financieringsbehoefte invullen. In het verleden werden initiatieven zoals Boober door de overheid "afgeschoten", maar gelukkig zijn de tijden verandert en ziet de overheid ook in dat crowdsourcing als dit goed wordt opgezet een zeer interessante manier van financieren kan zijn.

 

 

Het ontbreken van de BKR toets

Wanneer men een lening, krediet of financiering bij een commerciële bank wil aanvragen heeft de overheid de geldverstrekker verplicht een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie te doen. In steeds meer gevallen zijn de registraties die bij het BKR staan een reden om niet over te gaan tot financiering.

 

Het BKR sluit haar register, in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens af voor derden. Dit zorgt ervoor dat uitsluitend commerciële geldverstrekkers een toetsing aan het register van het BKR kunnen doen. Particulieren worden hier van uitgesloten. Een financiering op basis van crowdfunding wordt daarmee buiten de boeken van het BKR gehouden. Interessant wanneer u vindt dat Big Brother zich steeds meer met uw privé leven bemoeit...