Lenen en leenvormen

Er zijn diverse leenvormen of kredietvormen. Een simpele leenvorm is de persoonlijke lening. Daarbij leent u een vast bedrag en betaalt u een vaste rente. Ook de looptijd van de lening is bepaald en daardoor ook uw termijnbedrag. Op het internet zijn er veel tools te vinden die u kunnen ondersteunen bij het berekenen van de persoonlijke lening. Een andere benaming voor deze leenvorm is de lening op afbetaling. Deze lening wordt vaak in de vorm van een flitskrediet aangeboden. Dit is een lening op afbetaling waarbij een gering bedrag wordt geleend en er een korte looptijd geldt.

 

Een andere leenvorm is het doorlopend krediet. Met een doorlopend krediet kunt u tot een bepaald kredietlimiet geld opnemen en aflossen. Bij het doorlopend krediet is sprake van een variabele rente. Ook staat de looptijd niet vast omdat u in principe afgelost geld weer kunt opnemen. U betaalt slechts rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag.

 

Financieringshuur of leasing is een andere vorm van lenen. Een persoon huurt dan voor een bepaalde tijd een auto of een bedrijfsmiddel en kan deze aan het einde van de looptijd kopen. Verkoop op afbetaling is een leenvorm waarbij iemand een product koopt en in termijnen afbetaalt.

 

De hypothecaire lening is een lening waarbij sprake is van een onderpand. Wanneer u een huis gaat kopen is daarvan sprake. Een geldverstrekker krijgt daarbij het zogenaamde recht van hypotheek. Dit betekent dat de geldverstrekker uw woning in de verkoop kan zetten wanneer u de hypotheek niet meer kunt betalen.

 

U kunt ook een particuliere lening aangaan. Daarbij leent u niet van een bank, maar van een particulier. Bijvoorbeeld van een kennis of van een familielid. Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden opgesteld in een leenovereenkomst. Beide partijen dienen de leenovereenkomst te ondertekenen. Desgewenst kunt u de leenovereenkomst laten bekrachtigen bij een notaris. U moet dan wel rekenen op notariskosten.

 

 

Lening aanvragen

Wanneer u een lening gaat aanvragen spelen verschillende factoren een rol. Allereerst zal er in veel gevallen een BKR toetsing plaatsvinden. Lopende schulden hebben een grote invloed op of u wel kunt lenen en zo ja, hoeveel dat zal zijn.

 

Met een persoonlijke lening kunt u doorgaans minder lenen dan een hypothecaire lening. Dit omdat bij een hypotheek een sprake is van een onderpand en bij de persoonlijke lening niet. Bij een hypothecaire lening kan de geldverstrekker de woning verkopen wanneer u niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen. Hierdoor loopt de geldverstrekker minder risico dan bij leningen zonder onderpand. Dit is ook de reden dat de rente van een lening zonder onderpand hoger is. De geldverstrekker loopt daar immers een groot risico.

 

Een flitskrediet kunt u in veel gevallen online aanvragen. Het gaat daarbij om een klein bedrag en een korte looptijd. Bij leningen voor een groter bedrag zult u een afspraak moeten maken met een financieel adviseur. Dit is helemaal het geval bij een hypothecaire lening. Er zijn veel hypotheekvormen en deze zullen in een hypotheekadviesgesprek met u besproken worden. U kunt kiezen voor een onafhankelijke hypotheekadviseur of een hypotheekadviseur die is aangesloten bij een specifieke geldverstrekker.