Het geld dat de financiële instelling uitleent is namelijk niet van haar maar is in beheer gegeven door spaarders. Spaarders willen een vergoeding ontvangen en zodoende betaalt de geldnemer een vergoeding in rente die hoger is dan de kosten die de financiële instelling moet maken om het geld aan te trekken.

 

Binnen de marge die tussen funding en matching (zo wordt het proces van aantrekken van geld en het uitzetten van ditzelfde geld in de vorm van leningen) zit wordt een risico opslag geplaatst. Deze risico opslag maakt lenen zo duur. De financiële instelling moet namelijk schade kunnen opvangen wanneer een lening door de geldnemer niet kan worden terugbetaalt. Wanneer het verschil tussen funding en matching bijvoorbeeld 5% is. Dan kan om het risico volledig af te dekken (ceteris parabus) 1 op de 20 geldnemers in gebreke blijven. In tijden van crisis, waar wij nu midden in zitten, wordt de risico opslag tussen funding en matching hoger. De financiële instelling moet per slot van rekening het risico blijven afdekken. En dat zorgt er voor dat geld lenen momenteel duur is.

 

Geld lenen en een lening afsluiten kan uitsluitend bij door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank erkende geldgevers. Dit wordt gedaan om de consument te beschermen tegen woekerpraktijken en (helaas ook) zichzelf.

 

Het is uitgesloten dat geldnemers voor het ontvangen van de lening een vergoeding moeten betalen. Enige kosten die mogelijk zijn, zijn bijvoorbeeld kosten die gemaakt moeten worden voor de taxatie van een onderpand of kosten voor het opmaken van een akte bij de notaris.

 

Wanneer u besluit een lening af te sluiten en dus geld te lenen is het belangrijk dat u de voorwaarden waaronder financiering geschiedt goed doorneemt. Wanneer u iets niet begrijpt, vraagt u het dan. De financieel adviseur is verplicht uw vragen te beantwoorden. Denk er altijd aan dat het geld dat u leent ook weer moet worden terugbetaalt en zoals de overheid altijd zegt: "Geld lenen kost geld".