Het BKR staat voor de Stichting Bureau Krediet Registratie. Het BKR houdt het Centraal Krediet Informatieregister bij. Hierin staan gegevens van consumenten die een krediet of lening hebben afgesloten maar ook informatie over mobiele telefoon abonnementen die consumenten hebben afgesloten. De informatie die geregistreerd staat bij het BKR heeft betrekking op zowel de kredieten en abonnementen die zijn afgesloten alsmede de betaalmoraal die de consument bij deze kredieten en abonnementen heeft laten zien. Het BKR is gestart om consumenten te beschermen tegen overkreditering en om geldverstrekkers en telecom aanbieders te beschermen tegen de risico’s van wanbetaling.

 

 

BKR krediet

Omdat in het BKR register alle kredieten en abonnementen van consumenten staan vermeld kan de vermelding van een krediet of abonnement een negatief effect opleveren voor de maximale leencapaciteit. Wanneer een registratie bij het BKR een achterstandscodering heeft, is het haast onmogelijk een nieuw krediet af te sluiten.

 

 

BKR hypotheek

De BKR hypotheek is een maatwerkproduct. In geval uit de toetsing bij het BKR register blijkt dat de consument een slecht betalingsverleden heeft met achterstandscoderingen waaruit blijkt dat de schulden en achterstand nog niet is ingelost is het aanvragen van een hypotheek niet mogelijk. Slechts wanneer de registratie onterecht is, of disproportioneel veel problemen oplevert kan een gang naar de rechter uitkomst bieden. De registratie in het BKR kan slechts onder bepaalde voorwaarden worden verwijdert.

 

 

Hypotheek BKR

Een hypotheek met BKR is een maatwerk product waarbij als eerste de huisbank van de consument uitkomst kan bieden. Wanneer de huisbank nul op rekest geeft, kan men een specialist op het gebied van hypotheek met BKR in de arm nemen. Deze financieel specialist kan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het laten verwijderen van de BKR codering. In eerste instantie moet hiervoor de registrant van de codering worden aangesproken. Wanneer dit geen uitkomst biedt, kan een verzoek tot verwijdering worden ingediend bij de geschillencommissie van het BKR. Wanneer ook dit geen soelaas biedt, kan een gang naar de rechter worden overwogen. Let hierbij wel op dat deze rechtsgang enige kans van slagen dient te hebben. Een BKR codering terwijl men daadwerkelijk een achterstand op het krediet of abonnement heeft gehad zal zelden tot nooit worden verwijderd.