De IB Groep, voluit de Informatie Beheer Groep is de instantie die zich financieel bekommerd om de Nederlandse student. Zonder toetsing en registratie bij het Bureau Krediet Registratie kan de student een aanvullende beurs of aanvullende lening aanvragen. Het doel van deze lening is dat de focus bij de student kan komen te liggen op de studie wat in een laatste stadium zijn vruchten kan afwerpen.

 

 

Lenen tijdens de studie

Zoals gezegd bestaat de mogelijkheid tijdens de studie geld te lenen. Zowel de IB Groep als de commerciële banken spelen hier graag op in. Door de toekomstige stijging van het inkomen en de groei potentie op de arbeidsmarkt, wordt de student over het algemeen als een klein risico gezien. Het verschil tussen lenen bij de IB Groep en lenen bij een bank is tweeledig. Allereerst registreert de bank de lening bij het Bureau Krediet registratie, terwijl de IB Groep dat (nog) niet doet. Daarnaast rekent de bank commerciële tarieven en zal rente en aflossing tijdens de looptijd plaatsvinden. Verschillende die vooral tijdens de studie in de portemonnee voelbaar zijn.

 

 

Lenen na de studie

Wanneer een afgestudeerde na de studie een lening of hypotheek wil afsluiten wordt een kredietwaardigheidstoets bij het BKR gedaan. Het resultaat van deze toetsing bepaalt in grote mate of de lening doorgang kan vinden of niet.

 

Wanneer de afgestudeerde uitsluitend een lening heeft afgesloten bij de IB Groep, dan is deze niet zichtbaar bij het BKR en staat deze aanvullende lening eigenlijk niet in de weg. De politiek wil hier echter een einde aan brengen. Dit is op het moment van schrijven nog niet het geval. Een lening afsluiten met een studieschuld bij de IB Groep zou dus in de meeste gevallen moeten kunnen.