Een onderhandse lening is niet volledig vormvrij. Dit wil zeggen dat binnen de kaders als omschreven in de wet partijen niet bevoordeeld of benadeeld mogen worden. Het maakt de onderhandse lening een interessante overeenkomst van geldlening.

 

 

Kan iedereen een onderhandse lening afsluiten?

Omdat er voor de onderhandse lening geen tussenkomst van allerlei kredietregistratiebureaus nodig is, kan eigenlijk iedereen een onderhandse lening afsluiten en overeenkomen. Het is een overeenkomst tussen twee partijen die alle afspraken met elkaar maken waar geen tussenkomst van een derde noodzakelijk is.

 

 

Bekrachtiging van de overeenkomst bij de notaris

Omdat de onderhandse lening door iedereen kan worden afgesloten en overeengekomen kan het interessant zijn deze overeenkomst door de notaris te laten bekrachtigen. Op deze manier is er zekerheid voor alle partijen dat de overeenkomst ook echt is gesloten. De notaris kan een concept overeenkomst beschikbaar stellen. Deze concept overeenkomst dient in dat geval als leidraad voor de officiële onderhandse lening.

 

Aan het terugbetalen van de onderhandse lening zijn geen voorwaarden verbonden, behalve de voorwaarde dat de rente, aflossing en terugbetaling de belastingdienst niet mag benadelen.