De Tante Agaath lening is een financiering voor het startkapitaal van een startende onderneming. Hoewel deze financieringsvorm met name fiscaal gedreven is, de naam regeling voor durf- en startkapitaal vervangt steeds meer de oude benaming, biedt het voor zowel de ondernemer als zijn financierder interessante voordelen.

 

Voorwaarden bij de Tante Agaath lening

De Tante Agaath lening wordt verstrekt door een particulier. Een strikte voorwaarde is dat de startende ondernemer samen met de investerend geldverstrekker een plan of voorstel moet maken. In dit voorstel staat minimaal wat de geldelijke investering is (deze is minimaal € 2.269 en maximaal € 50.000) en voor welk doel de lening zal worden aangegaan. Wanneer het voorstel is opgesteld wordt dit doorgestuurd naar de belastingdienst. Pas wanneer de belastingdienst het voorstel heeft goedgekeurd kan de geldlening onder Tante Agaath voorwaarden worden verstrekt.

 

 

Voordelen van de Tante Agaath lening

Daar waar geldleningen aan particulieren (en dus ook ondernemers die ondernemen in een eenmanszaak en VOF) bij het BKR geregistreerd worden, is bij de Tante Agaath lening van een BKR registratie geen sprake. De geldverstrekker krijgt een klein fiscaal voordeel in box 3 en box 1.

 

Een ander voordeel van de Tante Agaath lening is dat wanneer de ondernemer de lening onverhoopt niet kan terugbetalen, er een aantal aanvullende fiscale voordelen ontstaan voor de geldverstrekker. Voordat de geldverstrekker in aanmerking komt voor de fiscale voordelen bij onverhoopt faillissement of mislukken van de onderneming zal de belastingdienst eerst goedkeuring moeten geven.