De offerte voor een geldlening of hypotheek wordt onder voorbehoud aangeboden. Dit betekent dat de aanvrager van de offerte moet aantonen dat er sprake is van een situatie die voor de geldverstrekker interessant is en die past binnen de voorschriften die verbonden zijn aan het uitlenen van geld.

 

Dit wil overigens niet zeggen dat de offerte voor een lening of hypotheek gratis is. Ook wanneer een offerte wordt uitgebracht zonder dat deze doorgang vindt kan het zo zijn dat de geldverstrekker kosten in rekening brengt. In sommige gevallen zijn deze kosten advieskosten, op andere momenten moet zelfs een totale provisie worden betaald. Dit zijn de kleine lettertjes waar iedereen op moet letten.

 

Wanneer de offerte door u is ondertekend kunt u er eigenlijk niet meer onderuit. U heeft uzelf verplicht tot afname. Ook wanneer de offerte geen doorgang kan vinden omdat de door u aangeleverde bewijsstukken worden afgewezen kan het dus voorkomen dat u de rekening voor het opmaken van de offerte krijgt gepresenteerd. Het is een situatie die - helaas - zo vaak voorkomt, dat deze hier benadrukt moet worden.

 

De offerte is dan wel een concrete aanbieding, de aanbieding en afname is in zijn geheel niet vrijblijvend. Dit maakt het lastig een vergelijkend onderzoek te doen. Want meerdere offertes kunnen met zich meebrengen dat u voor iedere offerte kosten moet gaan maken. En dat is naar alle waarschijnlijkheid niet uw bedoeling. Wanneer u dus een offerte wilt aanvragen doet u er verstandig aan de zaken met uw financieel adviseur door te rekenen. Uw adviseur weet de voorwaarden die bij de meeste geldverstrekkers worden gehanteerd. Zo kan de adviseur met u samen bekijken wat de meest interessante financiering voor u is en daarna pas de offerte aanvragen.