De maximale financiering kan betrekking hebben op een lening en op een hypotheek. Beide financieringen verschillen van elkaar. Niet alleen in vorm, maar ook in de berekening.

 

 

Maximale lening

Als eerste is van belang dat wanneer u een maximale lening wilt afsluiten dat uw inkomen toereikend is en daarbij vast staat. Vanuit dit oogpunt dient u er rekening mee te houden dat een vaste aanstelling met een bijbehorend vast contract zeker een pre is.

 

Verder is van belang dat het betalingsverleden van de aanvrager van de maximale lening in orde is. Dit kan worden nagekeken bij het BKR in Tiel, waar een krediet informatie register wordt bijgehouden.

 

Heeft u een vast contract en een clean BKR profiel, dan kunt u de aanvraag van de maximale lening in gang zetten. Omdat verschillende geldverstrekkers verschillende criteria hanteren is er bij de lening geen duidelijke berekening te maken over de maximale lening. Anders ligt dit wanneer u een maximale hypotheek wilt aanvragen.

 

 

Maximale hypotheek

De maximale hypotheek is een combinatie tussen de maximale verstrekking op basis van het bruto inkomen en de waarde van de woning. In de periode voor de kredietcrisis, was de berekening van de maximale financiering relatief eenvoudig te doen. Het vaste bruto jaarsalaris, inclusief alle vaste componenten werd als basis gezien voor de maximale verstrekking.

 

Dit bruto jaarsalaris kon worden vermenigvuldigd met een factor 5,5 om de maximale verstrekking te berekenen. Wanneer deze maximale verstrekking was gevonden, werd dit bedrag getoetst aan de hand van de 125% formule. Dit wil zeggen dat de maximale financiering moest passen binnen de 125% van de executiewaarde van de eigen woning.

 

De kredietcrisis heeft geldverstrekkers, consumentenverenigingen en de overheid meer bewust gemaakt van de risico’s die geld lenen met zich mee kan brengen. Langzaam aan worden daarom verschillende extra regels ingevoerd die het risico voor de consument nog verder moeten beperken. Een van de wijzigingen die op handen is, is de grondslag van de maximale financiering. In het verleden werd, zoals hierboven reeds eerder is besproken, het bruto jaarinkomen gebruikt als maatstaf. Steeds meer stemmen gaan op om het netto besteedbaar inkomen als richtlijn te gebruiken. Dit zal er in de meeste gevallen voor zorgen dat de consument minder kan lenen dan hij gewend is. De tijd zal het leren.