De term Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate en is het rente tarief waartegen een groot aantal (44) Europese primaire banken leningen aan elkaar verstrekken. Deze lening worden verstrekt in de munteenheid Euro. Dagelijks om 11 uur Midden Europese Tijd wordt het Euribor rente tarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de media. Dit tarief wordt hiermee onder andere zichtbaar in de landelijke dagbladen, via teletekst en het internet.

 

Hoewel Euriborrente met name in Nederland bekend is door de koppeling aan zakelijke en hypothecaire financieringen, is deze rentevorm uitsluitend van toepassing op interbancair geldverkeer.

 

Correct bekeken is er geen sprake van een Euribor rente tarief: er zijn 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende vaste periode of looptijd. Zo bestaan de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor rente. Er bestaat ook nog een tarief met een looptijd van 1 dag, maar deze variant wordt Eonia genoemd.

 

De hoogte van de Euribor rente tarieven (en andere basisrente tarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. Wanneer de Euriborrente wordt gebruikt als maatstaf voor een lening, krediet of financiering, dan zal de uitleenbank te allen tijde één of meerdere opslagen hanteren. Deze opslagen worden ook wel commerciële, risico en topopslag genoemd.

 

Door de kredietcrisis en de kosten die hypotheekbanken momenteel maken voor het aantrekken van geld - wat zij daarna weer kunnen uitlenen - is een hypotheek op basis van het Euribortarief bij de hypotheekbanken geen gewild product om af te sluiten. Enkele grootbanken hebben zelfs uit wanhoop recent de risico opslag bij de variabele rente hypotheek verhoogd.