Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie staat in de volksmond bekend als het BKR en is een stichting die door middel van het beheren en verzorgen van een Centraal Krediet Informatiesysteem tracht betalingsproblematiek en overkreditering bij particulieren wil voorkomen. Dit doet het Bureau Krediet Registratie door gegevens op te nemen van particulieren die bij de deelnemers van het Bureau Krediet Registratie krediet, kredietfaciliteiten of een mobiel telefoonabonnement hebben afgesloten. De geregistreerde gegevens hebben betrekking op het betaalgedrag van de consument. Deze registratie van betaalgedrag zorgt er voor dat aangesloten deelnemers kunnen bepalen of kredietverlening verantwoord is. Verantwoorde kredietverlening is belangrijk omdat dit enerzijds bijdraagt aan het beperken van problematische schuldsituaties en anderzijds wordt de kostprijs van krediet beïnvloed doordat een reële risico opslag bij het bepalen van de te betalen hypotheekrente en kredietrente aan de consument kan worden berekend.

 

 

Centraal Krediet Informatiesysteem

Alleen deelnemers van het Bureau Krediet Registratie hebben inzicht in het Centraal Krediet Informatiesysteem. De deelnemers krijgen hiervoor een geheim toegangsnummer en een toegangscode. Toetsing van de kredietvrager vindt plaats door het invoeren van de achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer van de aanvrager op te geven. Het BKR meldt terug aan de deelnemer of de kredietvrager in het register voorkomt en of sprake is van betalingsachterstanden of betalingsproblemen uit het verleden. De BKR informatie is slechts informatief, de deelnemer zelf is verantwoordelijk voor het trekken van een bepaalde conclusie op basis van de in het register bekende gegevens.

 

In het Centraal Krediet Informatiesysteem wordt ook melding gemaakt van het aantal keren dat een toetsing heeft plaatsgevonden. Dit wordt aan de toetsende deelnemer vermeld om fraude, shopgedrag en overkreditering te voorkomen.

 

 

Landelijk Informatiesysteem Schulden

Het Bureau Krediet Registratie registreert uitsluitend kredieten en overeenkomsten gebaseerd op krediet. Omdat er meerdere soorten schulden kunnen ontstaan en deze voor een correct beeld over een individuele schuldsituatie eigenlijk moeten worden meegenomen wordt het LIS opgezet.

 

 

Opvragen BKR profiel

Het opvragen van het BKR profiel kan bij de eigen huisbank. Het profiel wordt opgemaakt door het BKR en in verband met de privacy naar het bij het BKR bekende woonadres van de aanvrager toegestuurd.

 

 

Geschillencommissie

Het BKR heeft een eigen geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving. Geregistreerden kunnen klachten voorleggen aan deze commissie. Voorwaarde is wel dat bemiddeling tussen de kredietgever en de geregistreerde niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend en beroep is niet mogelijk. Wanneer de geregistreerde het na de uitspraak van de commissie nog steeds oneens is met de registratie kan hij een gang naar de rechter overwegen.

 

 

Onafhankelijkheid

Deze website is opgesteld met informatie uit openbare bronnen. Deze website en de schrijvers ervan hebben geen binding met het BKR. Wij zijn onafhankelijk en stellen ons tot doel de consument op het gebied van financiële zaken een duidelijke, correcte en een realistische voorstelling van zaken te geven.