Banken en andere geldverstrekkers lenen minder (snel) geld uit. Daarnaast is ook de spaarrente op de spaarrekening al jaren laag en lijkt hier geen verbetering in te komen. De gefortuneerde consument kan er hierdoor voor kiezen zelf op de particuliere markt geld uit te lenen. In vergelijking tot de spaarrente een hoog rendement. Maar er zit natuurlijk ook een bepaald risico aan deze constructie verbonden. U leent immers aan een consument die waarschijnlijk om moverende redenen geen financiering kan krijgen bij de reguliere geldverstrekkers.

 

 

Het ontbreken van meldingsplicht

Voor consumenten kan het aantrekkelijk zijn om particulier te lenen wanneer zij onoverkomelijke bezwaren hebben bij de melding die Nederlandse geldverstrekkers moeten doen bij het BKR. Big brother bemoeit zich al met zo veel privé zaken die hem eigenlijk niet aangaan. Door het BKR wordt ook het betaalgedrag inzichtelijk. Niet alleen bij de overheid, maar eigenlijk bij iedereen die meent recht te hebben op deze gegevens. Het is dan ook voor te stellen dat steeds meer Nederlanders hier niet van gediend zijn.

 

 

Het opmaken van het leencontract

Wanneer wordt overgegaan tot geld uitlenen is het belangrijk de zaken goed op papier te zetten. Een gang naar de notaris is hierbij geen overbodige luxe. De notaris geeft beide partijen meer zekerheid over de inhoud van het contract. Bij eventuele toekomstige problemen is een contract wat door de notaris is bekrachtigd sterker dan een standaard overeenkomst welke door twee natuurlijke personen is opgemaakt.

 

 

Als de schuldenaar niet kan terugbetalen

Net als de zakelijke en commerciële geldverstrekker kan het de particulier ook overkomen dat de schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Dit is een nadeel van particulier geld uitlenen. Probeer altijd een betalingsregeling te treffen. Een regeling die voor beiden haalbaar is. Komt u hier zelf niet uit, schakel dan een deurwaarder in. Een incassobureau voldoet niet. Omdat de bevoegdheden van dit bureau ondermaats zijn in de situatie waarin u zich bevindt. Probeer er op een minnelijke wijze uit te komen en laat desnoods de deurwaarder loonbeslag leggen.