Een groot voordeel van particulier geld lenen is dat er geen sprake is van een BKR toetsing. Het wordt dan ook vaak gebruikt door mensen met een BKR codering. Particukier geld lenen kan soms gunstiger zijn dan lenen bij de bank. U maakt immers afspraken over de rente. Soms betaalt u helemaal geen rente en wil iemand u gewoon helpen uit de problemen te komen. Afspraken over de particuliere geldlening moeten altijd worden vastgelegd in een leenovereenkomst.

 

In de leenovereenkomst staat beschreven wie de betrokken partijen zijn en hoeveel geld er wordt geleend. Tevens staat de ingangsdatum van de lening vermeldt, evenals de rente en of het gaat om een vaste of een variabele rente. Er staat in wanneer en hoe er wordt betaald en wat de maatregelen zijn als er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Verder wordt de mogelijkheid om vervroeg af te lossen besproken in de leenovereenkomst. Beide partijen moeten het document ondertekenen. Voor de zekerheid kan men de leenovereenkomst ook nog laten bekrachtigen bij een notaris.

 

Voor particulier geld lenen is het raadzaam om een bekende te vragen. Op internet zijn er websites die bemiddelen tussen personen die geld willen uitlenen en personen die geld willen lenen. Als u daar op zoek wilt gaan dient u voorzichtig te werk te gaan en goed te blijven opletten of het zuivere koffie is.

 

Een reden om particulier geld te lenen is in veel gevallen omdat de aanvrager niet meer bij banken terecht kan in verband met een BKR codering. Ga daarom na of het verstandig is om nog meer geld te lenen.