In eerste instantie kunt u kiezen voor onderhands of particulier geld lenen. Daarbij leent u niet bij een bank maar bij een particulier. Bij voorkeur is dit een goede bekende van u. Bij particulier lenen is er geen sprake van een BKR toetsing en kunt u met de ander bespreken hoeveel u wilt lenen. Ook spreekt u de rentetarieven af en of er sprake is van vaste of variabele rente. Soms is er helemaal geen sprake van rente. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een familielid u wilt helpen bij het op orde houden van de financi├źn en u daarvoor geld leent. Het geld wordt dan meer uitgeleend uit liefde dan uit winstoogmerk. Afspraken over de lening moeten altijd worden opgenomen in een leenovereenkomst.

 

In de leenovereenkomst moeten altijd bepaalde zaken worden opgenomen. Dit zijn de ingangsdatum van de lening, wie de betrokkenen zijn, welk bedrag er wordt geleend, of er sprake is van rente en wat de hoogte hiervan is, of het gaat om vaste of variabele rente, wanneer er betaald wordt, wat de betalingswijze is, of er vervroegde aflossing kan plaatsvinden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en tenslotte wat er gebeurt bij een meningsverschil en wanneer er niet betaald wordt.

 

Particulier geld lenen hoeft niet alleen interessant te zijn wanneer u een BKR codering heeft. Ook kan het in andere gevallen gunstiger zijn om particulier geld te lenen dan bij een bank. Vraag uzelf in het geval van een BKR codering wel af of nog meer geld lenen wel een goede oplossing is. Schulden worden immers groter wanneer er wordt geleend. Ook bij particulier geld lenen.