Geld lenen kan bij verschillende geldverstrekkers. Veel financieel adviseurs richten zich op het verkopen van kredieten aan consumenten. De kredietenverkoop wordt vaak gezien als snelle handel waarbij veelal doorlopend krediet gecombineerd met verzekeringen als maandlastenbeschermers, koopsompolissen en risicoverzekeringen worden verkocht. Doorlopend krediet wordt vaak tegen een variabele hypotheekrente aangeboden. De financieel adviseur die geld lenen mogelijk maakt moet in het bezit zijn van het diploma WFT consumentenkrediet.

 

Geld lenen kan zowel gedekt als ongedekt. Bij gedekt krediet is sprake van een vorm van zekerheid, bijvoorbeeld de hypotheek op de eigen woning of artikelen van waarde die als borg voor de lening dienen. Bij ongedekt krediet wordt uitsluitend het inkomen, kredietverleden en de betaalmoraal van de aanvrager inhoudelijk bekeken alvorens geld lenen mogelijk is. Door het verschil in risico tussen ongedekt en gedekt krediet ontstaat een verschil in rente tarieven.

 

 

Consumptief krediet

Consumptief krediet kan worden gebruikt wanneer geld lenen gebeurd voor een consumptieve besteding. Het consumptief krediet kan worden afgesloten als een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Het verschil tussen het doorlopend krediet en een persoonlijke lening komt voort uit de aflossingsmethodiek en de mogelijkheid het periodiek afgeloste krediet weer op te nemen.

 

 

Hypotheek

Van een hypotheek is sprake wanneer een onroerend goed of een eigen woning als onderpand voor de lening dient. Dit noemt men ook wel hypothecaire kredietverlening. Een hypotheek is een vorm van gedekt krediet. Wanneer de leningnemer de rente en aflossing niet nakomt mag de geldgever de woning zonder tussenkomst van een rechter executoriaal verkopen. Omdat hypotheek een extra zekerheid richting de geldverstrekker is, gelden vaak gunstige rentetarieven voor de hypotheek.

 

 

Financieel advies

Financieel advies over geld lenen, zowel een hypotheek als consumptief krediet, kan worden ingewonnen bij een financieel adviseur. De financieel adviseur kan vaak meerdere geldverstrekkers met elkaar vergelijken en voorwaarden en tarieven met elkaar vergelijken. Het financieel advies heeft niet alleen betrekking op de hypotheek of het consumptief krediet. Tijdens het financieel adviesgesprek is de financieel adviseur verplicht aandacht te besteden aan de risico’s van het aangaan van een lening. Geld lenen kost geld en het is een taak van de financieel adviseur hiervoor te waarschuwen en de risico’s van geld lenen duidelijk in kaart te brengen. Tijdens de inventarisatiefase van het financieel advies besteed de financieel aandacht aan de scenario’s die kunnen ontstaan wanneer de aanvrager van de hypotheek of het consumptief krediet werkloos of arbeidsongeschikt raakt of wanneer de geldnemer komt te overlijden. Het aangaan van een hypotheek, lening of consumptief krediet brengt een aantal risico’s met zich mee.