Geld lenen bij een bank

Geld lenen kan in de eerste plaats natuurlijk bij de bank. De bank draait op mensen die financiële producten afnemen. Een financieel product is de lening. Daarbij stelt de bank geld voor u beschikbaar. Als tegenprestatie betaalt u rente. Bij deze constructie moet u altijd meer geld aan de bank terugbetalen dan het bedrag dat de bank beschikbaar heeft gesteld. Op deze manier maakt de bank winst. Het geld dat door de bank wordt uitgeleend is uiteindelijk weer beschikbaar gesteld door spaarders. Als vergoeding ontvangen de spaarders de spaarrente. Deze spaarrente wordt in feite betaald uit de rente die de geldlener weer moet betalen voor de lening.

 

Omdat niet iedere klant hetzelfde financiële plaatje heeft, biedt de bank verschillende leenvormen aan. Voorbeelden van leenvormen zijn:

 

 • Persoonlijke lening
 • Doorlopend krediet
 • Hypotheek (hypothecaire lening)

 

In de basis komen deze leningen allemaal op hetzelfde neer: de klant heeft geld nodig en dit geld wordt beschikbaar gesteld door de bank. De klant betaalt rente over de lening.

 

Persoonlijke lening en doorlopend krediet

De persoonlijke lening is de eenvoudigste vorm van lenen. Bij de persoonlijke lening wordt tegen een vaste rente geleend. De looptijd is vast en geleend geld kan niet meer worden opgenomen. Bij het doorlopend krediet kan afgelost geld wel weer worden opgenomen. Hierdoor is de looptijd flexibel. De rente bij het doorlopend krediet is variabel. Over het algemeen ligt de rente van het doorlopend krediet een stuk hoger dan de rente van de persoonlijke lening.

 

Hypotheek of hypothecaire lening

Een hypotheek of hypothecaire lening kan worden afgesloten wanneer er sprake is van een onderpand. Denk aan een huis of een boot. Voor de hypothecaire lening zijn verschillende constructies, dus laat u daarover goed informeren over een hypotheekadviseur. De rente die over de hypotheek wordt betaald (de hypotheekrente) is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

 

 

Onderhands lenen

Naast dat u bij een bank kunt lenen, kunt u ook geld lenen bij een particulier. Dit kan een familielid of zeer goede bekende zijn. Hierbij moet een leningovereenkomst worden opgesteld en door beide partijen worden ondertekend. Eventueel kan men de leenovereenkomst bij de notaris laten vastleggen. Tenminste de volgende zaken moeten worden vastgelegd in de leenovereenkomst:

 

 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Wat is het (uit)geleende bedrag?
 • Wat zijn de begin- en de einddatum van de lening?
 • Is er sprake van rente?
 • Als er sprake is van rente, is deze vast of variabel?
 • Wat is de betalingswijze?
 • Wat gebeurt er bij te laat betalen?
 • Wat gebeurt er bij een conflict of meningsverschil?