Het Euro Interbank Offered Rate wordt in het dagelijks spraakgebruik afgekort tot Euribor. Euribor is een rente tarief dat geldt voor banken in Europa onderling. Tegen dit tarief kan voor korte leningen onderling geleend worden. Gezien het kortlopende karakter van de Euriborrente is het uitermate geschikt ter dekking van kortlopend waardepapier. De Euribortarieven worden dagelijks vastgesteld.

 

Correct bekeken is er geen sprake van een Euribor rente tarief: er zijn 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende looptijd. Zo kennen we de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor. Er bestaat ook nog een tarief met een looptijd van 1 dag, maar die wordt Eonia genoemd.

 

Rentetarieven op basis van Euribor worden bepaalt door te kijken naar inflatie, economische omstandigheden én de inbreng van primaire banken met de grootste handelsvolumes van Europa. Met name door gebruik te maken van de kennis en kunde van de primaire banken kan het sentiment worden bepaalt.

 

Door de recente ontwikkelingen op de financiële - en dan vooral de hypotheek - markten verwijderen steeds meer hypotheekbanken de Euriborrente uit het aan te bieden pakket van hypotheekrente constructies. De onvrede die heerst over het verhogen van de kosten die de hypotheekbank in rekening brengt bij het bepalen van de maandrente is de grote oorzaak van deze onvrede. Deze onvrede uit zich in klachten bij met name hypotheekaanbieders ING en ABN AMRO. Wat de klager zich vaak niet realiseert is dat aan het einde van iedere (variabele) renteperiode het hypothecair contract feitelijk eindigt. De hypotheekbank mag dus zonder pardon de hypothecaire geldlening opzeggen.