Nu steeds meer consumenten het financieel lastiger hebben kan het saneren van schulden een manier zijn om meer maandelijkse bestedingsruimte te creëren. Niet alleen is één schuld om af te lossen overzichtelijker, het is daarnaast ook stukken goedkoper.

 

Saneringskredieten werden tot voor kort uitsluitend aangeboden door de sociale en Gemeentelijke Kredietbanken. Al dan niet gecombineerd met een gedeeltelijke 'afkoop' en kwijtschelding van een deel van de schuld.

 

Door de grote verschillen die ontstaan zijn tussen de rente die consumenten betalen voor hypotheken, leningen en kredieten is een nieuwe markt ontstaan. Een markt waar hypotheekbanken ook hun vruchten van willen plukken. Het is immers voor de hypotheekbank nog best aantrekkelijk om de hypotheek te verhogen wanneer daar ruimte in de overwaarde voor is. De woning dient namelijk nog steeds als onderpand.

 

Het hypothecair saneringskrediet is niet altijd mogelijk. Het is geen vanzelfsprekendheid wanneer er sprake is van overwaarde op de woning. Bij hypotheekverstrekking moet zowel het BKR profiel van de aanvrager in orde zijn alswel het inkomen. Alleen wanneer sprake is van een correcte verhouding, kan een saneringskrediet door een hypotheekbank worden verstrekt. In andere gevallen bent u aangewezen op de Gemeentelijke Kredietbank.