Kenmerkend aan de onderhandse lening is dat deze gesloten wordt zonder tussenkomst van een bank of andere professionele geldverstrekker. Er is dus bij de onderhandse lening aandacht en inhoudelijke kennis vereist. Het is namelijk nooit de bedoeling dat een lening wordt afgesloten die niet voldoet aan de fiscaal juridische voorwaarden.

 

 

Professionele begeleiding

Wanneer u overweegt een onderhandse lening af te sluiten is het verstandig een professionele begeleider in te schakelen. Bijvoorbeeld een jurist, advocaat of notaris kan begeleiden bij de totstandkoming van de onderhandse lening.

 

Geldgevers kunnen daarnaast een accountant of onderzoeksbureau inschakelen. Al naar gelang de hoogte van het bedrag dat overeengekomen wordt kan men een uitgebreid 'due diligence' onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek wordt het gehele plan en de potentiële leningnemer onder de loep genomen. Interessant omdat u dan direct weet waar u het risico loopt.

 

 

Het leningcontract

Bent u eenmaal zover dat de overeenkomst gesloten gaat worden, dan dient u een contract op te maken. In dit contract komen alle afspraken tussen geldgever en geldnemer ter sprake. Het is verstandig - maar niet verplicht - dit contract op te laten maken bij de notaris. De bewijslast van het contract is dan zuiver en sterk.

 

 

Voorschotten, vergoedingen en betalingen

Bij de aanvraag van een onderhandse lening kunnen een aantal kosten naar voren komen. Kosten die niet alleen logisch, maar vooral ook verklaarbaar zijn. Eén waarschuwing is op zijn plaats; met de grote groei aan aanbiedingen van onderhandse leningen groeit ook het aantal dubieuze transacties. Betaal nooit van te voren een bemiddelingsvergoeding. Betaal slechts het vooraf overeengekomen uurtarief. Maak daarnaast nooit of te nimmer geld wat bedoeld is voor bijvoorbeeld een kredietverzekering over naar de geldverstrekker. Verzekeringen sluit u zelf af. Direct bij de verzekeraar. Net als kosten voor de notaris. Die moet u aan de notaris zelf betalen.