Er zijn verschillende leenvormen die hun eigen voor- en nadelen hebben. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een persoonlijke lening. Hierbij leent u een vast bedrag en betaalt u maandelijks een vast termijnbedrag. Zo weet u precies hoeveel rente u over de lening betaalt en hoe lang u over de aflossing doet. Vervroegd aflossen is bij de persoonlijke lening meestal mogelijk. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zitten. U kunt in uw leenovereenkomst de voorwaarden lezen.

 

Een doorlopend krediet is een lening waarbij afgelost geld weer kan worden opgenomen. U betaalt bij het doorlopend krediet een hogere rente dan bij de persoonlijke lening. Ook de looptijd van het doorlopend krediet staat niet vast. Als u afgelost geld weer opneemt doet u langer over de aflossing van het totale krediet. Hierdoor, en door de variabele rente bij een doorlopend krediet, is het lastig om te berekenen wat de lening u in totaal gaat kosten.

 

Een hypothecaire lening is een leenvorm waarbij ook sprake is van een onderpand. Dit is het geval wanneer u een woning koopt en bij de bank aanklopt voor een hypotheek. Online zijn er diverse websites waar u de lasten van een hypothecaire lening kunt berekenen. Het is echter ook verstandig om hypotheekadvies in te winnen bij een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze kan u veel werk (vergelijken hypotheken, aanvragen hypotheekofferte) uit handen nemen.