In tijden van economische krapte is het verstandig uitgebreid stil te staan bij uw uitgavenpatroon. Het verlagen van de rente op uw leningen kan daar een onderdeel van zijn. Cash is king in deze tijd en u wilt hier zo veel mogelijk van voor handen hebben.

 

De rente die u betaalt voor een lening is contractueel vastgelegd en kan gebaseerd zijn op het Euribor rente tarief. Dat wil zeggen dat de exacte hoogte maandelijks kan verschillen. Niet alleen kan dit bijdragen aan onrust in uw huishoudboekje, de schommelingen kunnen ook nog eens bijdragen aan een hogere rente dan u ook zou kunnen betalen. Kredieten met een vaste rente bestaan natuurlijk ook en hiervoor kunt u het best terecht bij de banken. Financieringsmaatschappijen daarentegen bieden regelmatig variabele rente krediet aan.

 

De meest gemakkelijke manier om de rente voor uw lening te verlagen is deze om te zetten in een hypotheek. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer de hypotheekschuld die u heeft lager is dan de waarde van uw woning. Daarnaast moet de maandlast 'passen' in het rekenmodel dat de hypotheekbank vanuit de overheid moet hanteren om uw maximale hypotheeklast te bepalen. Ook wanneer u door uitsluitend de rente te herfinancieren een lagere maandlast gaat betalen is het nog geen garantie dat de bank de hypotheek mag verstrekken. Deze kromme situatie kunt u aankaarten bij de landelijke politiek omdat dit ter discussie gesteld zou moeten worden.

 

Een andere mogelijkheid om de rente voor uw lening te verlagen kan zijn dat u de lening oversluit naar een financieringsmaatschappij met betere en gunstigere voorwaarden. Het kan namelijk zijn dat de voorwaarden voor nieuwe leningen op dit moment beter zijn dan de voorwaarden op het moment dat u de lening afsloot.

 

Hoewel dit eigenlijk een omgekeerde situatie is, zou u er ook voor kunnen kiezen de lening versneld af te lossen. U betaalt dan weliswaar meer aflossing maar de lening zal na verloop van tijd ook verdwijnen.