Direct geld aanvragen kan online bij verschillende aanbieders. Zo is het mogelijk bij onze partners en sponsoren direct een lening of kredietofferte aan te vragen. Wanneer u akkoord bent met deze offerte kunt u alle noodzakelijke stukken naar de geldverstrekker toesturen. Deze zal op zijn beurt een finaal akkoord afgeven nadat alle stukken naar volledige tevredenheid zijn ingestuurd en op waarheid gecontrolleerd. Op deze manier wil de geldverstrekker een blijvend interessante en lage rente aanbieden en zorgen dat consumenten die in het verleden hebben laten zien moeite te hebben met het nakomen van hun afspraken zoveel mogelijk worden buitengesloten.

 

De voorwaarden die gelden voor direct geld aanvragen kunnen per geldverstrekker maar ook per doel verschillen. Zo gelden er verschillende regelingen voor het afsluiten van creditcards, doorlopend krediet, persoonlijke lening, flitskrediet en minilening en hypotheek. Al deze financieringsvormen worden verschillend behandeld en niet iedere geldverstrekker is gespecialiseerd in deze kredietvorm. Ook is het zo dat niet iedere geldverstrekker alle kredietvarianten mag aanbieden. Dit heeft alles te maken met de eisen die de wetgever stelt aan het verstrekken van geld en het direct geld aanvragen.

 

Wanneer u heeft besloten dat u direct geld wilt aanvragen kunt u bij verschillende binnenlandse en buitenlandse geldverstrekkers terecht. Uw kredietbehoefte wordt geanalyseerd aan de hand van uw inkomen, eventueel een onderpand en de snelheid waarmee u het geld wenst te ontvangen. In een aantal gevallen kunt u al binnen enkele uren de lening op uw rekening bijgeschreven zien. Dit kan voornamelijk gebeuren bij flitskredieten en minileningen. Kredieten en leningen boven de 500 euro hebben meestal een langer acceptatietraject. Dit heeft te maken met de goedkeuring van de documenten die u moet insturen en die moeten worden nagekeken door de betreffende afdelingen van de geldverstrekker.

 

Wanneer u een lening afsluit zult u hiervoor maandelijks rente en aflossing moeten betalen. Het is dus van belang dat de maandelijkse kosten te overzien zijn en niet een al te forse druk op uw maandelijks huishoudinkomen leggen. U heeft er per slot van rekening niets aan wanneer u die mooie auto heeft, maar geen geld meer heeft voor benzine.

 

Een ander punt van aandacht bij het afsluiten van een lening is de registratie van uw lening bij het BKR. In Nederland wordt ieder persoonlijk krediet boven de 500 euro ingeschreven in het kredietregister van het BKR. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat banken niet meewerken aan overcreditering van de Nederlandse burger. In het krediet register van het BKR wordt onder andere opgenomen wie u bent, hoeveel u leent en wat uw aflospatroon is. Achterstanden worden genoteerd maar ook wanneer u netjes aflost is dit bij het BKR bekend. Zo is het BKR dus ook een bewijs om aan te tonen dat u betrouwbaar bent en uw afspraken netjes nakomt.