Een lening kan worden aangegaan voor het financieren van consumptieve aankopen, zakelijke uitgaven of voor de aankoop van een eigen woning. Alle leningen, kredieten en financieren in Nederland passen onder één van deze drie categorieën en hebben daarmee een bepaalde fiscale status. Op basis van deze fiscale status kan men bepalen of het zinvol is, en zo ja in hoeverre, om de lening versneld of aan het einde van de looptijd af te lossen.

 

 

Een lening voor consumptieve uitgaven terugbetalen

Rente over een lening die is gedaan om consumptieve uitgaven te doen is niet aftrekbaar. Dit betekent dat u simpelweg een dief van uw portemonnee bent wanneer de lening niet zo snel mogelijk gaat terugbetalen. U kunt gedwongen en ongedwongen aflossen, waarbij een combinatie van deze twee terugbetaling methoden ook mogelijk is.

 

 

Een zakelijke lening terugbetalen

De zakelijke lening kan onder bepaalde voorwaarden een aftrekpost in de onderneming met zich meebrengen. Het is vanuit de ondernemingsvisie dan ook aantrekkelijk om groei te financieren. Dit noemt men ook wel investeren. Wanneer de winst die men kan behalen op geld wat niet gebruikt wordt om af te lossen is, hoger is dan de kosten die men maakt bij wel aflossen, is het verstandig een hefboom te creëren die ervoor zorgt dat de winst op een bepaald moment een aantal malen hoger is dan de kosten voor het krediet.

 

 

Een hypothecaire geldlening terugbetalen

De hypothecaire geldlening kenmerkt zich door een geldlening die is gebruikt voor de aanschaf van onroerend goed. Vanuit het gedachtegoed het eigenwoningbezit te stimuleren is er een fiscale faciliteit gekomen in de vorm van de hypotheekrente aftrek. Rente betaald over een lening die gebruikt is voor de aankoop, verbetering of verbouwing van de eigen woning mag in aftrek gebracht worden op de betaalde inkomstenbelasting. Het is daarmee voor hypotheken die zijn afgesloten voor 2013 interessant om uitgesteld af te lossen.

 

Voor hypotheken die na 2013 zijn afgesloten is het alleen nog maar mogelijk hypotheekrente aftrek te genieten voor het deel van de hypothecaire geldlening dat direct (lineair of annuïtair) wordt afgelost.