Veel consumenten sluiten in hun leven wel eens een lening af. Een kleinere groep consumenten, maar nog steeds een forse groep koopt een eigen woning. In beide situaties moeten de afspraken tussen de geldverstrekker en de consument goed worden vastgelegd. De overeenkomst van geldlening legt deze afspraken vast.

 

In de overeenkomst van geldlening worden de rechten en plichten van de betrokken partijen nauwkeurig beschreven. Er wordt in deze overeenkomst zelfs beschreven wat de consequenties zullen zijn wanneer een van de partijen haar afspraken niet nakomt.

 

Zowel wanneer er sprake is van een lening of hypotheek kan men de overeenkomst van geldlening bij de notaris laten passeren. Deze gang van zaken bekrachtigd de afspraken nog verder, wat een extra gevoel van veiligheid kan opleveren. De hypothecaire geldlening voor de eigen woning wordt verplicht bekrachtigd door de notaris waar de consumptieve of particuliere kredieten de vrijheid aan de geldverstrekker en consument geven om te doen wat zij willen.

 

Ook wanneer de geldverstrekker een particulier of natuurlijk persoon is, is het verstandig een duidelijke overeenkomst van geldlening op te stellen. Het voorkomt toekomstige problemen doordat de afspraken op papier staan er hier op terug gevallen kan worden.

 

Er bestaan verschillende standaard modellen die de overeenkomst van geldlening beschrijven. Wanneer u echter zekerheid wilt, is het verstandig een notarieel model te hanteren. Dit model is voor u samengesteld en wordt zoals ook eerder beschreven door de notaris bekrachtigd.