Wanneer een lening wordt afgesloten gaat men er eigenlijk altijd vanuit dat de lening 'gewoon' op tijd zal worden terugbetaald. Terecht natuurlijk. Maar wat gaat er gebeuren wanneer dit onverhoopt niet lukt? Wat zegt het recht en wat kan men zelf regelen om een en ander te versoepelen.

 

Iedereen die geld uitleent wil dit geld op termijn terughebben. Ook familie, vrienden en anderen die dicht in de buurt van de leningnemer staan. Want deze groep mensen is in veel gevallen eerder geneigd een achtergestelde lening te verstrekken. Maar wat betekent dit eigenlijk?

 

 

De achtergestelde lening

Van een achtergestelde lening is sprake wanneer beide partijen overeenkomen dat de lening als laatste partij in de rangorde van schuldeisers wordt geplaatst. Dit is alleen erg wanneer een schuldenaar onverhoopt failliet gaat. Volledige terugbetaling van de lening is dan niet meer mogelijk. Er zal dan door een curator een verdeling worden gemaakt van de opbrengst van alle zakelijke vermogensbestanddelen. Ieder krijgt een gelijk deel, behalve de belastingdienst, hypotheek- of pandhouders en geldverstrekkers met een achtergestelde voorwaarde opgenomen in de overeenkomst.

 

Het grootste nadeel van de achtergestelde lening is dan ook dat in geval van faillissement er weinig tot soms zelfs niets van het uitgeleende bedrag kan worden terugbetaald. Waarom worden er dan nog steeds wel achtergestelde leningen verstrekt? Om de schijn van bevoordeling door familieleden weg te nemen. Of door de lening vanuit een onderneming aan de werknemer 'zakelijk' te laten zijn. Er zijn verschillende redenen om een achtergestelde lening te verstrekken. Doe dit echter alleen wanneer u zeker weet dat de leningnemer te goeder trouw is en niet failliet kan gaan.