Wanneer u een geldlening of krediet bij een professionele marktpartij afsluit, zal de leningovereenkomst onderdeel zijn van de totale aanvraagprocedure. De geldverstrekker stelt haar leningovereenkomst beschikbaar en u hoeft niet zelf een jurist of notaris in te schakelen om het document op te maken.

 

Anders is dit wanneer u besluit een leningovereenkomst samen te stellen met een particulier of een andere niet professionele marktpartij. In de meeste gevallen bent u beiden niet volledig op de hoogte van de juridische vorm die het document moet hebben. Daarom is het belangrijk goed na te denken over de voorwaarden waaronder u de overeenkomst wilt aangaan.

 

 

De onderdelen van de leningovereenkomst

In de leningovereenkomst bevestigt u wie u bent en bespreekt u daarnaast wat de afspraken zijn die gelden bij overeenkomst die wordt aangegaan. Zaken die niet mogen ontbreken zijn onder andere de grootte van het bedrag, de rentebetaling, de aflossing en de begin- en einddatum van het contract.

 

 

Naar de notaris om de afspraken te bekrachtigen

Omdat de overeenkomst op bepaalde delen vormvrij is, kunt u binnen de parameters die de wet u voorschrijft, eigenlijk alles afspreken wat u maar wilt. Om de leningovereenkomst extra zekerheid mee te geven kunt u er beiden voor kiezen de leningovereenkomst door de notaris te laten bekrachtigen. Wanneer u dit doet zal er in principe geen extra rechtsgrond ontstaan. Wel heeft u bewijs dat de overeenkomst daadwerkelijk tot stand gekomen is.