Het BKR register houdt informatie bij van particulieren die een krediet, lening en soms ook abonnement hebben afgesloten. Naast de persoonsgegevens worden de kredietgegevens opgeslagen. Op deze manier wordt de consument beschermd tegen overcreditering en wordt de geldverstrekker beschermd tegen de gevaren die deze overcreditering met zich meebrengt. Steeds vaker willen consumenten te weten komen welke informatie er beschikbaar wordt gesteld in het krediet informatie register.

 

Het Bureau Krediet Registratie is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen de nadelige gevolgen die overcreditering met zich mee kan brengen. Daarnaast is het register bedoelt om geldverstrekkers een inschatting te laten maken over het risicoprofiel van de aanvrager van een krediet.

 

Wat staat er in een BKR profiel? Een BKR profiel toont allereerst de personalia van de geregistreerde. Daarnaast staat de informatie over de verschillende kredieten die de geregistreerde heeft en heeft gehad. Deze informatie bevat gegevens over de hoogte van de kredietlimiet, de datum van start en de eventuele einddatum van de kredietovereenkomst. Ook is zichtbaar of en zo ja wanneer een achterstand bij de terugbetaling van de lening heeft plaatsgevonden.

 

Wanneer u wilt weten wat er zoal over u bekend is bij het BKR kunt u bij uw eigen huisbank uw BKR profiel opvragen. Omdat in het profiel privacy gevoelige informatie is opgeslagen mag de bank deze gegevens niet volledig inzien. De bank kan dus uitsluitend een aanvraag doen bij het BKR zelf. Het BKR stuurt u per post, naar het adres wat van u bekend is, de complete en totale BKR uitdraai. Hoe gek het ook mag klinken, u moet voor deze aanvraag betalen. De kosten voor het aanvragen van een BKR uitdraai bedragen € 4,50. Heeft u haast en wilt u niet wachten totdat het BKR uw uitdraai heeft toegestuurd, dan kunt u langsgaan in Tiel. Ook wanneer u een bezoekje brengt aan het BKR in Tiel moet u € 4,50 betalen.

 

Het kan voorkomen dat de registratie niet correct is. In dat geval doet het BKR zelf niets. Het BKR is belast met de registratie en niet met de toetsing of waarheidsvinding. Uitsluitend wanneer de bank opdracht geeft voor doorhaling van de gegevens of de rechter vindt dat de gegevens onterecht zijn geregistreerd zal het BKR de gegevens aanpassen. Wanneer u dus van mening bent dat de registratie onterecht is zult u (juridische) bijstand in moeten roepen. Er zijn een aantal gespecialiseerde bureaus, maar ook juristen die zich graag inzetten om u bij te staan in een gerechtelijke procedure. Voordat u deze keuze maakt bedenk u dan goed of deze registratie écht niet juist is of dat er andere factoren aan de hand zijn. Een juridische procedure is kostbaar, realiseert u zich dat goed.