Zomaar afgaan op een online rekenmodule gaat daarom te ver. Om die reden is het ook niet mogelijk een exacte berekening voor u te maken. Deze is immers afhankelijk van verschillende variabele factoren. Het zou oneerlijk zijn u te confronteren met een te rooskleurig of te negatief beeld.

 

Bij benadering kunt u zelf de afbetaling lening berekenen. Dit doet u door het aantal termijnen te delen door het totale leenbedrag. Hiermee bepaald u de aflossingsbedragen. De rente over de lening komt hier nog bovenop. Omdat de lening maandelijks wordt afgelost, zal het rentebedrag na verloop van tijd afnemen. U begint dus met een hogere maandlast en eindigt met een relatief lage maandlast.

 

Deze website staat in het teken van allerhande informatie over lenen en hypotheek. Ook het berekenen van de afbetaling van een lening komt uitvoerig ter sprake. Het doel van deze website is een uitgebreide verzameling aan informatieve artikelen te bieden, welke neutraal en tegelijkertijd informatief zijn. Doe er daarom uw voordeel mee.