In de huidige economische tijden waar geld een schaars goed aan het worden is, rijst het aantal kredietaanvragen de pan uit. Zowel kleine als grote aanvragen en zowel groot als kleinverdieners. Het lijkt wel alsof iedereen bij de bank aanklopt voor een extra kredietruimte. Dit maakt het voor de bank relatief eenvoudig de beste verzoeken te honoreren en de zwakste verzoeken simpel af te wijzen. Zeker in tijden van economische crisis wil een bank niets liever dan risico's inperken en datgene doen wat het meeste profijt oplevert.

 

Banken en andere geldverstrekkers hebben momenteel moeite met het aantrekken van geld op de kapitaalmarkt. Er zijn verschillende bancaire schandalen en de overheid werkt aan alle kanten tegen. Het zorgt voor een situatie waar het lastiger is om te voorzien in de vraag vanuit de markt.

 

Daar waar in het verleden risico's werden afgedekt door extra verzekeringen (al dan niet tegen koopsom) af te sluiten, is het momenteel lastiger het risico af te dekken. Met name de oude DSB klanten hebben deze wereld op zijn kop gezet door stampij te maken over de koopsompolis die wel degelijk een functie in het financieringstraject heeft. Nu was het provisieplafond in de koopsomaffaire weliswaar veel te hoog, de gehele affaire zorgt ervoor dat men momenteel huiverig is ten opzichte van álle koopsompolissen. En dat hoeft nu ook weer niet.

 

Het nadeel van deze gehele negativiteit rondom extra verzekeringen is dat de rente die de klant moet betalen verder is gaan stijgen. Minder betekent meer risico en dat moet worden afgedekt. Een logisch gevolg waar velen de impact niet van hebben ingezien.

 

Het afsluiten van een lening wanneer men snel geld nodig heeft kan op verschillende manieren en bij verschillende partijen. Er moet om te bepalen waar u de lening het beste kunt afsluiten een onderscheid gemaakt worden tussen leningen met bedragen boven de 500 euro en leningen voor bedragen onder de 500 euro.

 

Wanneer het bedrag dat u wilt lenen onder de 500 euro is, kunt u al binnen een kwartier geld op uw rekening ontvangen via flitskrediet en minilening aanbieders. Het heeft hier betrekking op kortlopende kredietjes waar met name administratiekosten voor betaalt moet worden.

 

De leningen, financieringen en kredieten voor bedragen boven de 500 euro kunt u aanvragen bij de reguliere leningaanbieders waarvan er verschillende op deze website worden vermeld. Bij leningaanvragen boven de 500 euro dient u er rekening mee te houden dat u een forse hoeveelheid aan informatie aan de financierder moet verstrekken. Op basis van deze informatie zal de financierder bepalen of u in aanmerking komt voor de lening. U dient er rekening mee te houden dat in ieder geval van u wordt gevraagd; een kopie van uw legitimatiebewijs, kopiën van alle bewijzen dat u inkomen ontvangt, vergezeld van een werkgeversverklaring. Deze werkgeversverklaring wordt vaak verkeerd ingevuld en dus is van allergrootst belang dat de invulinstructie nauwkeurig wordt opgevolgd. Deze invulinstructie ontvangt u van de financierder.