Het 1 maands Euribortarief is met name voor consumenten belangrijk. Het is het tarief wat gekoppeld wordt aan de hypotheekrente of de rente voor het consumptief krediet met variabele rente. De reden hiervoor is simpelweg dat de rentetermijnen van dit soort financiële consumenten producten maandelijks wordt doorberekend.

 

Vanuit het 1 maands Euribortarief kan worden afgeleid wat het sentiment op de financiële markten is en wat de economische toekomstverwachting is. Het tarief wordt vastgesteld door de ECB samen met de grootste (en betrouwbaarste) primaire banken. Deze banken hebben de hoogste kredietrating, vastgesteld door Moody’s.

 

Naast het 1 maands Euribor tarief bestaan er verschillende andere Euribortarieven. Al deze tarieven hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het tarief voor een periode van maximaal 1 jaar geldt. Euribor is dus een korte termijn geldmarktrente.

 

Hoewel het 1 maands Euribor tarief belangrijk is voor de consumenten leningen en hypotheken die gesloten zijn tegen variabele rente is het belang voor de particulier verder te verwaarlozen. De Euribortarieven zijn bedoelt om bancaire kredietverlening en onderlinge deposito’s te verstrekken. Het is dus geenszins mogelijk voor particulieren een lening af te sluiten tegen het Euribortarief.